IMG_5530_5

Римска гробница в двора на МУ – Пловдив, а в Аудиторния комплекс – млади учени