IMG_5537_4

Римска гробница в двора на МУ – Пловдив, а в Аудиторния комплекс – млади учени