IMG_5547_1

Римска гробница в двора на МУ – Пловдив, а в Аудиторния комплекс – млади учени