С „Първа копка“ в МУ – Пловдив започна строителството на нов модерен корпус

С официална церемония „Първа копка“ днес в МУ–Пловдив започва изграждането на нов модерен корпус „Библиотека, Музей на медицината и Медицински симулационен център на Медицински университет – Пловдив“.

Стартирането на това строителство е в изпълнение на Мандатната програма на Ректора на Университета проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм „За управление и развитие на МУ-Пловдив (2019-2023 г.), раздел „Подобряване на инфраструктурата“.

Проф. Мурджева откри с думите, че именно в този ден – Илинден, когато се почита Свети пророк Илия, който персонифицира летните небесни стихии, да се уповаваме на неговата благодетелна закрила, за да се постави едно благодатно и съграждащо начало. Новият 5-етажен сграден комплекс е многофункционален модерен обект, който ще бъде събирателно място и дом на духовността, на знанието и науката, на технологиите, на социални и културни активности.

Ректорът информира, че съгласно договора за строителство изпълнител на обекта е фирма „БИБОВ И КО“ ООД, цялостният архитектурен проект е разработен от арх. Христо Пелтеков и екип. Разгънатата застроена площ на обекта е 6021,41м2. Строителството трябва да приключи за 730 календарни дни. Финансирането е изцяло със собствени средства на Университета.

На събитието присъства Областният управител инж. Илия Зюмбилев, който пожела успех на строителите на обекта, все така градивно развитие на Университета и поднесе прекрасен символичен подарък за академичната общност – икона на Светите братя Кирил и Методий, която ще се пази в Библиотеката.

Официални гости бяха още: заместник-кмета на Пловдив г-н Стефан Стоянов; заместник-кмета на Район „Централен“ г-жа Фиданка Кацарева; главният архитект на Пловдив арх. Димитър Ахрянов; чл.-кор. проф. Стефан Костянев – председател на Общото събрание на МУ; проф. Виктория Сарафян – председател на Комисията по културна и социална дейност; проф. Карен Джамбазов – изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“; Деканите на Медицинския и Фармацевтичния факултети – проф. Ангел Учиков и проф. Пламен Загорчев, представители на Настоятелството на МУ–Пловдив, както и преподаватели, и служители.

Сградата е проектирана за нуждите на Библиотечно-информационния център, Музея на медицината, Медицинския симулационен тренировъчен център.

Проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив и Директор на Медицинския симулационен тренировъчен център, сподели: „Новата сграда ще бъде сърцето на Университета и ще е много повече от надграждане на най-големия медицински симулационен център в страната. С него ще издигнем практическата подготовка на младите лекари на ново, по-високо ниво. Симулационният център ще разполага с обособени помещения за високоспециализираните симулатори за виртуална реалност, отделение за стандартизирани пациенти, където ще бъдат ангажирани актьори, както и най-големия център за медицински манипулации (skill center), правен досега. Функционалната му организация отговаря на комплексния характер на обученията, които се предвиждат, а иновативните технологии в медицинското образование ще намерят своя нов дом“.

Със своята съвременна визия новата сграда ще се вписва прекрасно в модерната инфраструктура на Медицински университет – Пловдив. В нея ще се има и мултифункционална зала за 96 души, както и зала за творчески дейности. Навсякъде ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания.

Директорът на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив г-жа Мая Урумова с вълнение признава, че хиляди потребители и библиотечните служители адмирират дългоочакваното построяване на голяма съвременна библиотека, която да отговори на изискванията на университетската общност.

Потребителите ще могат да избират предпочитано място за четене в зоните с естествено осветление, в е-читалня, тиха читалня или в шумоизолирани кабинети за съвместна групова работа. Библиотеката ще разполага със зала за докторанти, зала за библиотечни тренинги и обучения, изложбени площи, зони за разговори и релакс.

Ще бъде изградена съвременна информационно-технологична инфраструктура за ползване на електронни и дигитализирани ресурси и ще бъдат създадени оптимални условия за съхранение, опазване и достъп до богатите физически библиотечни колекции.

С изграждането на новия корпус Медицински университет – Пловдив за пореден път доказва грижата си да създаде съвременни академични условия за обучение на своите студенти и преподаватели и да подкрепя развитието на техния потенциал.