С висока конкуренция започват изпитите за престижния Медицински университет – Пловдив

Започват кандидатстудентските изпити за прием в Медицински университет – Пловдив. Първият по Биология и Химия ще се проведе на 3 юли. На 5 юли ще се състои изпит по Етика, на 6 юли – по Социална медицина и здравен мениджмънт, а ден по-късно – на 7 юли, е изпитът по Скулптиране.
Конкурсните изпити за прием в МУ-Пловдив за българските кандидат-студенти се провеждат присъствено.

Приемният изпит за магистърските специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ ще бъде в рамките на един ден, под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки.

Модулът по биология включва 8 типови задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас и включва избрани теми от профилираната подготовка.

Модулът по химия съдържа въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 12 клас, които обхващат материал от органична и неорганична химия.

„В МУ-Пловдив се обучават студенти от 66 страни, докторанти и специализанти в областта на медицината, денталната медицина и здравеопазването по различни магистърски и бакалавърски програми.“, коментира проф. д-р Ани Белчева – зам.-ректор по учебна дейност на МУ-Пловдив и председател на изпитната комисия.

Съгласно Решение на Академичен съвет на МУ-Пловдив, при балообразуването за КСК 2023 г. ще се прилага следният алгоритъм: за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ като сбор от: оценките по български език и литература от ДЗИ и утроените оценки от конкурсните изпити по Биология и Химия. Максималният бал е 42, а минималният бал е 26.

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“, „Инструктор диетично хранене“, „Инспектор по обществено здраве“, „Медицинска козметика“ като сбор от оценките по: български език и литература от ДЗИ и утроената оценка от конкурсния изпит по Етика. Максималният бал е 24. Форматът на изпитът по Етика за бакалаври и професионални бакалаври е под формата на тест.

Документите за кандидатстване в МУ-Пловдив се подават електронно през интернет сайта на Университета. За ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение и за ОКС Магистър, след завършено висше образование, регистрацията приключи на 27 юни 2023 г.

Очакванията, че и през тази година интересът към специалностите от МУ-Пловдив ще бъде висок, се потвърдиха. Общо 1740 кандидати са заявили желание да участват в надпреварата за престижните специалности в Университета. Най-желана остава специалността „Медицина“, където средно 4-ма ще се борят за едно място. При момичетата традиционно конкуренцията е по-голяма.

Медицински университет – Пловдив създава успешните модели в образованието. Затвърждава се интересът към магистърската програма по медицинска езиково-говорна патология. За втора година предстои прием на висококвалифицирани специалисти – речеви и езикови патолози за работа с пациенти, страдащи от различни заболявания, придружени от комуникативни нарушения.

МУ-Пловдив осигурява специфична уникална научна инфраструктура, приложение на научнобазирани тестове, закупени от САЩ, за диагностика и респективно терапия на пациенти с комуникативни нарушения.

В отговор на конкурентната образователна среда в България Медицински университет – Пловдив разширява обучението по здравни специалности, като предлага съвместни магистърски програми за обучение по „Биостатистика“, „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ и „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“.

Записването на кандидати по последните 2 програми, както и за Медицинската езиково-речева патология е до 28 юли 2023 година. Ректорското ръководство на МУ-Пловдив се гордее, че Университетът е пионер в страната в създаването на тези нови научнобазирани магистърски специалности.
Защо кандидат-студентите убедено припознават МУ-Пловдив като свой първи избор?

Акредитиран с една от най-високите оценки от НАОА, Университетът е сред лидерите на медицинското образование у нас, като за пета поредна година е на първо място в професионално направление „Медицина“ , а от 2022 г. и в професионално направление „Обществено здраве“.

МУ-Пловдив е едно от седемте висши учебни заведения в страната, което през 2021-ва година получи статут на изследователски университет за върхови научни изследвания и високи постижения от научноизследователска дейност.

Инвестирането в учебни бази и лаборатории, въвеждането на най-съвременни технологии допринася за отличната подготовка на нашите студенти. Симулационният тренировъчен център на МУ-Пловдив е сред най-добрите в Европа и разполага с най-новите симулатори за виртуална реалност, както и с виртуална операционна зала.

Професионалната реали¬зация на нашите студенти е определящ критерий за прес¬тижа и високия рейтинг на висшето ни училище. Те се реализират успешно както в страната, така и в чужбина. Дипломите от МУ-Пловдив се признават във всички страни-членки на ЕС и ЕИП.

Медицински университет – Пловдив е готов да посрещне своите нови студенти и да даде бъдеще на най-хуманните им мечти!