Специализирани сайтове на катедри от медицински университет – Пловдив

Уебсайт на Катедра по Медицинска биология

Уебсайт на катедра по Анатомия, хистология и ембриология

Уебсайт на катедра Физиология