Само привидно е успокоението, че Ковид- 19 губи силата си- Интервю на Иванка Петкова с проф. Йорданка Стоилова

проф. д-р Йорданка Стоилова, дм – национален консултант по Епидемиология на инфекциозните болести“

Източник : БНР