prof. Yordanka Stoilova

проф. д-р Йорданка Стоилова, дм - национален консултант по Епидемиология на инфекциозните болести"

проф. д-р Йорданка Стоилова, дм – национален консултант по Епидемиология на инфекциозните болести“