Съобщение от студентски съвет относно избора на делегати на ОС на ФФ

Във връзка с провеждането на избори за делегати на общо събрание на Фармацевтичен факултет прилагаме следният график:

1курс- На 21.11.19г (четвъртък) от 12:05 в 6 аудитория
2курс-На 27.11.19г (сряда) от 14:30ч в 6 аудитория
3курс-На 27.11.19г (сряда) от 11:30ч в 3 аудитория
4курс-На 25.11.19г (понеделник) от 7:30ч в 5 аудитория
5курс-На 21.11.19г (четвъртък) от 10:15ч в 6 аудитория

Дата: 11.11.2019год
Гр. Пловдив
Зам. Председател на СС-Николета Йотовска