Съобщение от Студентски съвет относно провеждането на избори за делегати на ОС на МФ

Във връзка с провеждането на избори за делегати на Общо събрание на Медицински факултет, представям на вниманието Ви следния график:

1 курс – сряда, 20 ноември, 09:30 в IV аудитория.
2 курс – четвъртък, 21 ноември, 10:00 в IV аудитория.
3 курс – понеделник, 25 ноември, 10:15 в IV аудитория.
4 курс – сряда, 20 ноември, 14:30, VII аудитория.
5 курс – понеделник, 25 ноември, 12:05, X аудитория.

Изготвил: Петър Йорданов Гаров, заместник-председател на Студентски съвет с ресор „Медицински факултет“ към МУ-Пловдив.

Дата: 11.11.2019 година
Гр. Пловдив