Съобщение от студентски съвет във връзка с провеждането на нови избори за делегати на ОС на МФ

Във връзка с провеждането на нови избори за делегати на Общо събрание на Медицински факултет, представям на вниманието Ви следния график:

1 курс – сряда, 27 ноември, 09:30 в IV аудитория.

Изготвил: Петър Йорданов Гаров, заместник-председател на Студентски съвет с ресор „Медицински факултет“ към МУ-Пловдив.

Дата: 20.11.2019 година
Гр. Пловдив