Съобщение от студентски съвет

Във връзка с провеждането на общо събрание на факултета по Дентална медицина е необходимо да бъдат избрани студенти, които да бъдат част от общото събрание на факултета по Дентална медицина.

За целта прилагаме следния график по курсове

1-ви курс – 05.11.19г. (вторник) от 11:20ч. аудитория 4 (Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив)
2-ри курс – 06.11.19г. (сряда) от 11:20ч. аудитория 2 (Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив)
3-ти курс – 04.11.19г. (понеделник ) от 09:20ч. аудитория 2 (ФДМ)
4-ти курс – 08.11.19г. (петък) от 13:50 ч. аудитория 1 (ФДМ)
5-ти курс – 04.11.19г. ( понеделник) от 13:50ч. аудитория 1 (ФДМ)

30.10.19 г. Даниел Абусаид
Пловдив /зам. Председател на СС ФДМ/