СЪОБЩЕНИЕ за РЕОРГАНИЗАЦИЯ на РАБОТАТА в СДО

Съобщение за реорганизация на работата в отдел СДО