Съобщение за студенти от специалност Медицина

Допълнителната поправителна сесия по „Професионални болести и токсикология“ за студенти от специалност „Медицина” с преподаване на български и на английски език ще се проведе
на 17.09. и 18.09.02019г. – вторник и сряда от 08.00 ч. в отделението по професионални болести.

Предварително записване при т.и. Снежана Начева