Съобщение за студентите от 5 курс, специалност Медицина

Желаещите да изучават „Клинична алергология“ като избираема учебна дисциплина през зимния семестър на учебната 2019/2020г. могат да се запишат при инспекторите в Учебен отдел.

Заявления се приемат до 20.09.2019г.