Съобщение за връчване на дипломи

На вниманието на специалистите!

Отдел „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ ви уведомява,
че във връзка с условията
на епидемиологичната обстановка
церемонията по връчване на
СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ
през декемврийска сесия на 2019 г.
се отменя!
Следете следващите публикации за обявяване на дати за получаване на свидетелствата!