На вниманието на студенти и докторанти от МУ – Пловдив

ОБЯВА

На 12.07.2015г. ще се проведе среща с кандидатите за ректор на МУ – Пловдив.

Срещата ще се проведе от 12:00 часа в I -ва аудитория на аудиторен комплекс на МУ – Пловдив.

Срещите с кандидатите ще се извършват по реда на подаване на кандидатурите при председателя на ОС на МУ-Пловдив.

Председател на ОС на МУ-Пловдив

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм