Съвместна инициатива на Медицински университет – Пловдив и УМБАЛ „Каспела“ – Клиника по ревматология

Утре (21 април 2018) от 10,00 ч, в УМБАЛ „Каспела“, Клиника по ревматология ще се проведе

Курс по Мускулно-скелетна сонография – „Всичко за китка и пръсти – нормални и патологични находки“.

Гост лектори: Проф. Есперанца Наредо (Мадрид), Проф. Ингрид Мьолер (Барселона)

Работен език на курса: английски.