Musculoskeletal Sonographic Days_F

Съвместна инициатива на Медицински университет – Пловдив и УМБАЛ „Каспела“ - Клиника по ревматология