Съвместни проекти между Япония и Европейския съюз

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме Ви Информация за работа по съвместни проекти между Япония и Европейския съюз.

В отговор на подписано споразумение между Япония и Европейския съюз, Японската агенция за наука и технологии (YSTA), предоставя информация за работа по съвместни проекти. Представители на агенцията уточняват, че при наличие на европейски учени, готови да участват в съвместни проекти, YSTA ще отпусне финансиране за чуждестранното участие (екипни и индивидуални изследвания). 

Допълнителна информация за проектите може да бъде изтеглена от следните интернет-страници:

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/index.html – (Core Research for Evolutionary Science and Technology)

http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/en/index.html – (Precursory Research for Embryonic Science and Technology).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД