Съюз на учените в българия 2014 – конкурс за високи научни постижения

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти, студенти, специализанти, изследователи

Информираме Ви, че СЪЮЗ на УЧЕНИТЕ в БЪЛГАРИЯ  обявява КОНКУРС за ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 2014

ОБЯВАТА-ПОКАНА на СУБ можете да прочетете от ТУК.

Поканата е за НАУЧНИ ОБЛАСТИ, включващи:

– ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

– ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

– БИОЛОГИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

– АГРАРНИ НАУКИ

– ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

– ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

УЧАСТНИЦИ и НАГРАДИ – М Л А Д И У Ч Е Н И ДО 35 Г О Д И Н И

Ще се присъдят грамоти и парични награди за научен принос в докторски дисертации, защитени през втората половина на 2013 и 2014 г.

Най-добре представилият се учен се предлага за наградата на фондация Еврика За постижения в науката.

Срок за подаване на документите  09.09.2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В секциите и клоновете на СУБ, както и в Централния офис на адрес:София 1505, бул. Мадрид № 39, II-ри етаж;e-mail: [email protected].На интернет адрес: http://www.usb-bg.org са поместени разяснения за конкурса.

Зам. Ректор по МСПДПроф. д-р М. Мурджева, дм, мзм