Сборник с пълнотекстови доклади от научна конференция „Хирургия, но не само…“

Сборникът с пълнотекстови доклади от научна конференция „Хирургия, но не само…“ е достъпен за изтегляне от страницата на МНД „Асклепий“ : „Хирургия, но не само…“