Сборник с пълнотекстови доклади от конкурсна сесия „Наука и младост“ 2018


Сборникът с пълнотекстови доклади от конкурсна сесия „Наука и младост“ 2018 е достъпен за изтегляне от страницата на МНД „Асклепий“