Sbornik-Nauka-i-Mladost-2018

Сборник с пълнотекстови доклади от конкурсна сесия "Наука и младост" 2018