Сборник с резюмета от конкурсна сесия Наука и Младост 2020

Сборник с резюмета от конкурсна сесия Наука и Младост 2020