Сборник „НАУКА И МЛАДОСТ“ 2012

На вниманието на студенти, докторанти и млади учени  МНД „Асклепий“ представя новото издание на Сборник с научни съобщения от конкурсни сесии 2012