Сборник „НАУКА И МЛАДОСТ“ 2013

nm2013

Сборникът с научни съобщения от конкурсна сесия 2013 на МНД „Асклепий“ е достъпен на адрес :