Сборник с публикации от есенната сесия на СУБ-Пловдив

Научен отдел Ви уведомява, че сборникът с публикации от есенната сесия на СУБ-Пловдив е на разположение в Дом на Учените – Пловдив.