Наредба №15 за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактивкуващи лекари

Наредба №15 за придобиване на специалност "Обща медицина" от общопрактивкуващи лекари