Наредба №34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – отменена

Наредба №34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - отменена