График за провеждане на колоквиуми по Инфекциозни болести паразитология и тропическа медицина