Изисквания за получаване на работоспособност за работа с образно-диагностична апаратура

Изисквания за получаване на работоспособност за работа с образно-диагностична апаратура