План – разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2017 година

План - разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2017 година

План – разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2017 година