sleddiplomna-kvalifikaciya-medicinski-specialisti-2016

sleddiplomna-kvalifikaciya-medicinski-specialisti-2016

Курсове за продължаващо обучение на медицински специалисти – медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве и зъботехник – 2016г.