Курсове

Необходими документи

Заявление за курс от План-разписанието на МУ-Пловдив

„Отдел СДО Ви съобщава, че е налична книжката за курсове за обучение на специализанти, продължаваща специализация на медицински и немедицински специалисти, индивидуално обучение и практически семинари” към Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

Адрес за заявки и информация:
1431 София, бул. „Ак.Ив.Гешов“ №15 -НЦОЗА
тел. /+359 2/ 80 56 202; 80 56 286
и e-mail: shumkov@ncpa.government.bg

Курсове с продължителност 2 семестъра

Други