Курсове

План-разписание курсове СДО, 2023, МУ-Пловдив

Допълнителни курсове към катедрата по Ендокринология

Необходими документи

Заявление за курс от План-разписанието на МУ-Пловдив

Едномесечни курсове

  • Работа с клинични случаи-психотерапевтични методики и практики
  • Едномесечен курс по „Обща и клинична психопатология“
  • Едномесечен курс на тема „Работа с клинични случаи-теоретични направления и практика“
  • Невропсихология

Курсове с продължителност 2 семестъра

Координатор – експерт Стефания Кръстева

  1. Психотерапия на детско-юношеската възраст
  2. Основи на невропсихологията
  3. Психосоматика и психология

Координатор – експерт Емилия Харизанова

  1. Детско-юношеска психология
  2. Приложна позитивна психология

Други