Курсове

План-разписание курсове СДО, 2022, МУ-Пловдив

Необходими документи

Заявление за курс от План-разписанието на МУ-Пловдив

Едномесечни курсове

 • Едномесечен курс по „Съдебна психология“
 • Едномесечен курс по „Сексуално здраве“
 • Едномесечен курс по „Обща и клинична психопатология“
 • Едномесечен курс на тема „Работа с клинични случаи-теоретични направления и практика“

Курсове с продължителност 2 семестъра

Координатор – експерт Стефания Кръстева

 1. Психология на девиантното и зависимото поведение
 2. Психотерапия на детско-юношеската възраст
 3. Интегративна психотерапия
 4. Психология и психотетапия на кризисните състояния
 5. Сексология
 6. Психиатрия за психолози

Координатор – експерт Емилия Харизанова

 1. Детско-юношеска психология
 2. Приложна позитивна психология

Други