Курсове

Необходими документи

Заявление за курс от План-разписанието на МУ-Пловдив

Едномесечни курсове

Курсове с продължителност 2 семестъра

Координатор – експерт Стефания Кръстева

  1. Психология на девиантното и зависимото поведение
  2. Психотерапия на детско-юношеската възраст
  3. Интегративна психотерапия
  4. Психология и психотетапия на кризисните състояния
  5. Сексология
  6. Психиатрия за психолози

Координатор – експерт Емилия Харизанова

  1. Детско-юношеска психология
  2. Приложна позитивна психология

Други