Допълнителни курсове (следдипломно обучение), провеждани в Катедра по образна диагностика на Медицински факултет

Допълнителни курсове (следдипломно обучение), провеждани в Катедра по образна диагностика на Медицински факултет

Допълнителни курсове (следдипломно обучение), провеждани в Катедра по образна диагностика на Медицински факултет