„УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ И МАЛЪК ТАЗ“ – 2-РО НИВО