„Курсове за обучение на специализанти, продължаваща специализация на медицински и немедицински специалисти, индивидуално обучение и практически семинари“ към Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването