Промени в датите на обявените курсове за седдипломно обучение по „Образна диагностика“