План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 година

План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 година