Високоспециализирани дейности

Обучения за високоспециализирани дейности

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ!
ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ДЕЙНОСТ ЗА „КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ“ (ЕЕГ), ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 Г.

НАЧАЛО 10.08.2021 Г.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 3 МЕСЕЦА.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – КАТЕДРАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ.

Документи