Свали списък на акредитирани лечебни заведения за първична медицинска помощ сключили договор с Медицински университет – Пловдив

Свали списък на акредитирани лечебни заведения за първична медицинска помощ сключили договор с Медицински университет – Пловдив