Държавни изпити

СДО
СДО
На вниманието на специалистите!
Придобили специалност през декемврийска сесия на 2020г.

1. Време за получаване на свидетелствата за придобита специалност –
от 05 април 2021 г. до 16 април 2021 г., в отдел СДО.

2. Молим всички, при получаване на свидетелствата за придобита специалност, да предоставят копие на платена такса, както и бележка от университетската библиотека;

3. Нареждане за плащане можете да изтеглите тук!

Необходими документи за държавен изпит