Списък на кандидатите, разпределени от Министерство на здравеопазването по държавни изпитни комисии, допуснати от Медицински университет – Пловдив, майска сесия на 2017 година-Plovdiv_

Списък на кандидатите, разпределени от Министерство на здравеопазването по държавни изпитни комисии, допуснати от Медицински университет – Пловдив, майска сесия на 2017 година-Plovdiv_