Съобщение за специализантите явяващи се на Декемврийска изпитна сесия – 2022г.