Списък на кандидатите, разпределени от Министерство на здравеопазването по държавни изпитни комисии, допуснати от Медицински университет – Пловдив до явяване на държавен изпит за придобиване на специалност през декемврийската сесия на 2017 година

Списък на кандидатите, разпределени от Министерство на здравеопазването по държавни изпитни комисии, допуснати от Медицински университет – Пловдив до явяване на държавен изпит за придобиване на специалност през декемврийската сесия на 2017 година