Наредба за признаване на професионалната квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването

Наредба за признаване на професионалната квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването