Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти