Заявление за теоретично обучение по програмата за специализация