Графици за колоквиуми по специалности

Процедури за провеждане на колоквиуми

Дати за провеждане на колоквиуми по специалности, както следва: